Välkomna till

Jössebygdens

trädgårdsförening

 

Årsmöte tisdag 12 maj kl 18

Vi träffas på Vuxenskolan där mötet hålls med enbart årsmötesförhandlingar, beräknad tid ca 15 min.

Mötesordföranden, sekreterare samt nya styrelsen, konstituerande styrelsemöte kommer att ske i anslutning till mötet, kommer att finnas på plats. Nuvarande ordförande Erhard, revisorerna, gamla och nya valberedningen och troligen de avgående ur nuvarande styrelse kommer inte att närvara.                                       Alla avtackningar till de som lämnar får ske när vi kan träffas på ett normalt vis igen, detta med största respekt för Coronaviruset.


Detta är valberedningens förslag:

0rdinarie styrelse:

Helena Aasberg, invald 2 år

Britt-Marie Andersson, omval 2 år

Ulla Anesäter, invald 2 år

Leena Björklund, invald 2 år

Annika Fors, invald 2 år

Urban Johansson, kvarstående 1 år

Nina Smidvik, invald 2 år


Styrelsesuppleanter:

Erhard Andersson, invald 2 år

Eija Nilsson Kalenius, invald 2 år


Revisorer:

Stina Söderström, omval 2 år

Roy Ahlen, kvarstående 1 år


Valberedning:

Yvonne Halwarson, invald 1 år

Ann-May Lindstedt, invald 1 år


Förslag årsavgift 2021

Oförändrad medlemsavgift 290 kr/person.

Familjemedlem mantalskriven på samma adress oförändrad avgift 20 kr.

 

Vi ställer in alla aktiviteter fram till 6 juni för att inte utsätta våra medlemmar för onödiga risker. Håll utkik på hemsida och mail för vidare information!               


Aktiviteter 2020

För att se mer info om programpunkterna, gå in på punkten program och läs mer!


              29 mars kl 15:00    INSTÄLLT                

                             Årsmöte på korpralen.                                       


              1 april och 4 april INSTÄLLT                  Ympningskurs på Torpet. 
              8 april kl 18-19 INSTÄLLT                        Eija Kalenius-Nilsson pratar om                rosor. Vuxenskolan, lokal       

              Kolmilan.                 
             28 april  OBS! Nytt datum 20/8

       Föreläsning på Ritz med Martin       Gustavsson om fleråriga grönsaker. Kostnad 80kr.             16 maj

             Stadsparkens Dag med                             Trädgårdsfröjd. Jössebygdens                   Trädgårdsförening kommer inte

             att medverka.
              27 maj kl 18:00 INSTÄLLT          

              Trädgårdstramp hos Sven      

              Johansson i Ålgården

              Rönnebo .Ta med egen

              fika.               6 juni kl 11-14 INSTÄLLT                         Växtmarknad vid Ny Kyrka.                                

 

               28 juni                                                       Tusen Trädgårdar. För mer info                 se tradgardsriket.se                1 juli kl 18:00 INSTÄLLT

               Trädgårdstramp på Prisudden.                 Ta med egen fikakorg.


             

               8 augusti

               Årets trädgårdsresa är     

               inställd.              19 augusti kl 18:00 INSTÄLLT

               Biodling. Vi besöker Tore          

               Holmgren. Långvak.               22 augusti-23 augusti

               Kurs på Vassvika.                 

               Skogsträdgårsodling. Kostnad                   ca 2600 kr.              26 augusti kl 17:00

              Trädgårdstramp hos Paula      

              Johansson på Gesällv.7,

              därefter medlemsträff med 

              korvgrillning hos Linda 

              Skoglund på Arvés väg 4.              2 september

              Ljusfest i Hole Åmotfors. 

              Inbjudan från Edabygdens

              trädgårdsförening. 

              Mer info se        

              www.edatradgardsforening.se              12 september kl 11-16

               Såguddens Äppeldag med

               fruktutställning.               27 september kl14-18

               Trädbeskärning temadag.

               Flodqvist backe 4.               15 november kl 15

               Höstfest på Korpralen.